vrijdag 20 april 2018

Julius Caesar

Eenvoudige geheimschriften op wiswijzer.nl/bestanden/eenv… - Dat is, onderhand, 20 jaar geleden. Waar blijft de tijd!?

donderdag 19 april 2018

Troelstra-monument

De wortelfunctie

Bij wiskunde B vatten we wortelfuncties op als transformaties van \(y=\sqrt{x}\). Meestal wordt daarvoor de standaardvorm \(f(x)=a+b\sqrt{cx+d}\) gebruikt, maar dat kan (zeker in het licht van die tranformaties) handiger.

q14190img2.gif

Deze versie van de standaardvorm voor de wortelfunctie is handiger dan  \(f(x)=a+b\sqrt{cx+d}\). 't Is ook slim om waar mogelijk verbindingen te leggen met de transformaties. Die transformaties zijn al lastig genoeg zodat extra aandacht altijd wel op z'n plaats is.

Op de fiets

vrijdag 13 april 2018

Begrip en inzicht

dinsdag 10 april 2018

PocketList

maandag 9 april 2018

't Is een schat:-)

zondag 8 april 2018

Trendlijn Excel

zaterdag 7 april 2018

Takkenproject

Rondje bos

Analyse 2

In deze cursus generaliseren we de theorie van de functies van één variabele, zoals we die hebben behandeld in Analyse 1, naar functies van meer variabelen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan reeksen, in het bijzonder aan de convergentie van reeksen.
 • Functies van Rn naar Rm, limiet, continuïteit, partiële afgeleiden, (totale) differentieerbaarheid, raakvlak, gradiënt, kettingregel, richtingsafgeleide, extremen zonder en met nevenvoorwaarden, de stelling van Taylor, reeksen, convergentiekenmerken voor reeksen, absolute convergentie en machtreeksen.

 • de student kan de limietdefinitie hanteren bij functies van meer variabelen,
 • de richtingsafgeleide van een functie in een punt berekenen,
 • bewijzen dat een functie continu en/of differentieerbaar is,
 • de (partiële) afgeleiden van een functie berekenen,
 • de extreme waarden van een functie bepalen, al dan niet onder nevenvoorwaarden,
 • vergelijkingen van raaklijnen en raakvlakken opstellen,
 • Taylorreeksen opstellen bij functies van één variabele en daarmee functiewaarden benaderen en limieten berekenen,
 • bepalen of een reeks convergeert,
 • het convergentiegebied van een machtreeks bepalen en de som van machtreeksen berekenen.


    01. Rijen, eigenschappen en stellingen
    02. Deelrijen, Cauchy, meetkundige en telescopische rij
    03. Convergent of divergent?
    04. Alternerende rijen en het wortelcriterium
    05. d'Alembert en machtreeksen
    06. Machtreeksen
    07. Definities, differentieerbaarheid en 
    partiele afgeleiden
    08. Partiele afgeleide, Clairaut en richtingsafgeleide
    09. Gradientvectoren en inproduct
    10. Extremen, tweede afgeleide, Hessiaan en randpunten
    11. Absoluut maximum, absoluut minimum en Lagrange

woensdag 4 april 2018

Doei:-)

Er zijn ook puntneuzen die maar dingen blijven roepen in @WisFaq waar nooit iets mee gebeurt... 't Is zelfs maar zeer de vraag of iemand het leest...:-) #houvol #sintjuttemis

Erger nog... Een duidelijk geval van #ultracrepidarianisme:-) - vreemd uitgangspunt te denken dat er iemand zit te wachten op commentaar...

...van de beste stuurlui...:-) #ooo 

...maar dat is nu allemaal verleden tijd... #wegermee - nooit meer iets van gehoord... Zie ook wiswijzer.blogspot.nl/search/label/b… #websitebeheerder

Media preview   
Het is maar de vraag of je je daar dan mee moet bezig houden. Nou nee dus... #getonwithit - maar verder zeg ik er niks over. Je moet mensen ook niet wijzer maken dan strikt noodzakelijk...:-) #puntneus

Maar dat moet beter kunnen... wiswijzer.blogspot.nl/2017/07/de-kun… #retrotweet - ik moet meer oefenen!:-) 

Naschrift
ik stond erbij en keek er naast...:-)

zaterdag 31 maart 2018

Lineaire algebra

Het vakgebied van de lineaire algebra vindt zijn oorsprong in het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen. Door de coëfficiënten van de vergelijkingen in een matrix te zetten en op een bepaalde manier te manipuleren kan zo'n stelsel worden opgelost.

In deze cursus leert de student hoe dit in zijn werk gaat. Daarnaast komen vectorruimten en lineaire afbeeldingen tussen vectorruimten aan de orde. We kijken naar de reële twee-, drie- en hogere dimensionale ruimtes en naar abstracte vectorruimtes. Tenslotte bekijken we een aantal toepassingen.

Aan bod komen: Matrices, stelsels lineaire vergelijkingen, lineaire (deel)ruimten, basis, dimensie, lineaire afbeeldingen, kern en beeld, determinanten, eigenwaarden en eigenvectoren, inproductruimten, orthogonaliteit, hermitische en othogonale afbeeldingen, de zoekmachine van Google en compressie van data.
 • De student kan begrippen van de lineaire algebra interpreteren in de meetkunde van R2 en R3,
 • stellingen over dimensie en determinant gebruiken bij het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen,
 • van een lineaire afbeelding de matrix ten opzicht van een gegeven basis bepalen,
 • van een lineaire afbeelding de kern en de beeldruimte bepalen,
 • een basis orthonormaliseren,
 • bij een lineaire afbeelding eigenwaarden met bijbehorende eigenruimten bepalen en zo mogelijk diagonaliseren.


    01. Basisbegrippen
    02. Oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen, 
    vectorruimte...
    03. Basis, dimensie, deelruimten, enz.
    04. Lineaire afbeeldingen, matrices, kern en beeld
    05. Lineaire afbeeldingen, matrices, dimensiestelling, 
    kern en beeld
    06. Coördinatentransformaties 

Combinatoriek

In de Combinatoriek bestuderen we verschillende technieken voor het oplossen van telproblemen. Sommige kun je oplossen door gebruik te maken van een boom of een graaf, zoals vaak bij kansrekening voorkomt. Anderen door gebruik te maken van recurrente betrekkingen, formele machtreeksen of het principe van inclusie/exclusie.Aan bod komen: Combinatie, variatie, permutatie, multinomiaalcoëfficiënt, recurrente betrekking, karakteristieke vergelijking, rangnummerformule, formele machtreeks, partitie, inclusie/exclusie.
 • De student kan bij telproblemen het juiste model toepassen,
 • voor een (in)homogene lineaire recurrente betrekking met constante coëfficiënten de rangnummerformule afleiden,
 • een combinatorisch vraagstuk door middel van formele machtreeksen vertalen naar een algebraïsch vraagstuk,
 • de formule van inclusie/exclusie in voorkomende gevallen toepassen.


    01. Handig tellen 1
    02. Handig tellen 2
    03. Recurrente betrekkingen
    04. Formule machtreeksen 1
    05. Formele machtreeksen 2
    06. Het principe van inclusie en exclusie 
      en de Möbius-inversie
    07. Tentamens
    0A. Bijlagen
        Bewijs stelling 3.21
        Knikkers en bakjes
        Opdracht bij les 9
        Opdrachten bij les 8
        Opgave 4.38 uitgebreid
        Uitwerking opgave 6.25
        Voorbeelden van coëfficiënten bepalen van een
        gegeven machtreeks
        Voorbeelden van rij naar generererende functie 

Hoe laat?


De plaatselijke tijd in Den Haag:

zondag 25 maart 2018

Glas

vrijdag 23 maart 2018

Dagah Keek Shrine


 • The Dagah Keek Shrine is one of the hidden Shrines in the Lanayru Region of The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
 • Location: Dagah Keek Shrine is located in front of Veiled Falls in Zora's Domain. However, the shrine is hidden.
 • The actual trial for Dagah Keek Shrine is finding it and making it appear. To do so, activate and complete the The Ceremonial Song quest, found in Zora's Domain.
 • The quest will yield the Ceremonial Trident and once the shrine appears, you will find a Silver Rupee and a Spirit Orb inside. 
bron
 •  Mission accomplished...:-)

Glas

woensdag 21 maart 2018

Where do I find a Zora spear?

Not too far away from Zora’s Domain, there is a Zora spear that is easy to get to and will respawn with every Blood Moon. To the southwest of the city, look for an upside-down U in the road — it’s between the Bank of Wishes and Ralis Pond. Right in the middle of the U, there is lizalfos guarding a weapons rack. Handle the Lizalfos, then pick up the spear.
bron

Dat is duidelijk...:-)

dinsdag 20 maart 2018

To do...

Het zeldashrinesgewijze todo-lijstje:
 Vanaf dinsdag 20 maart 2018

Zelda update

Op maandag 19 maart 2018:
 ...en dat hebben we dan toch maar weer...:-)

maandag 19 maart 2018

Erbarme dich, mein Gott

zondag 18 maart 2018

ZondagDat was een buitengewoon productieve zondagochtend:
 • The Serpent's Jaw
 • A Brother's Roast
 • The Crowned Beast
Geregeld!

NASCHRIFT
De shrinequest Master of the Wind was (achteraf) gezien niet al te ingewikkeld. Het idee was wel duidelijk maar ik was het obstakel in het plafond vergeten. Met een bompijl was het snel geregeld. Daarna was het een fluitje van een cent. Geregeld!:-)

STAND VAN ZAKEN
Hoeveel procent heb ik nu gedaan? Wat moet er nog gebeuren? 
 • Adventure Log: 13/15
 • Shrine Quests Cleared: 30/42
 • Side Quests Cleared: 16/76
 • Percentage 29%
 • ...

The Royal White Stallion"The White Horse (also known as The Royal White Stallion) is a one of the creatures found in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. The Hyrulean royal family that perished 100 years ago would sometimes ride atop white horses as a display of their divine right. This white horse may be a descendant of one once ridden by royalty."

zaterdag 17 maart 2018

The Three Giant Brothers shrine quest

The Three Giant Brothers shrine quest requires you to defeat three Hinox brothers: Oldest Kin, Middle Kin and Youngest Kin. The best strategies for defeating Hinoxes involve a combination of things:
 • First, approach quietly so you can get the first hit.
 • Alternatively, climb up the bony structures surrounding the sleeping Hinoxes and begin your attacks with an eye strike.
 • Shoot their eyes.
 • Fire arrows are particularly effective.
 • Use two-handed weapon charged attacks (with your most powerful weapons) to chain multiple hits together. 
bron

vrijdag 16 maart 2018

A Rare Find

A Rare Find is one of the 76 Side Quests in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. It is started at the Outskirt Stable in the Central Hyrule Region.
 • Find Outskirt Stable (literally in the outskirts of Central Hyrule), west of Aquame Lake and southeast of Manhala Bridge. 
 • Talk to Trott who is looking for Raw Gourmet Meat. You can sell him a piece for 100 Rupees to complete this side quest. 
 • Thereafter, he will pay you a silver rupee (100) for each Raw Gourmet Meat you sell him (up to three per day). 
Hupsaké get on with it...:-)

Stabat Mater

Het Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten op de Moeder Gods in haar smart om de gekruisigde Christus.
maart 2018

woensdag 14 maart 2018

Omringd door idioten

'Je website staat voor “griekse letter” op de 8e plaats in google.nl. Dat is een goed resultaat, maar de eerste plaats is nog beter. De 8e plaats levert je 136 bezoekers per maand op, de eerste plaats 1433 bezoekers. Dus 1297 extra bezoekers - mogelijke klanten - elke maand opnieuw!'
Gregory Liénard

dinsdag 13 maart 2018

Mission accomplished


"After defeating the final boss you will be allowed to load the last auto-save before the end, and the save file will have a star that denotes you have completed the game on that save file. In this save file, you can look at your map on the Sheikah Slate, and in the bottom left corner alongside the time of day and temperature is a new percentage out of 100% that tracks your total completion."
bron
 
"

maandag 12 maart 2018

Urbosa's Fury

The essential Hearty Durian guide

 • Once you’re on top of Faron Tower, look to the northeast. You’ll see a cliff. You’ll see some Lizalfos dancing around some Hearty Durians (or it might be during a thunderstorm). Glide across and welcome to Hearty Durian land! 
 • Between the batch of Hearty Durians the Lizalfos are partying over, many of the trees will contain Durians. You can easily spot them by selecting the stasis rune. Objects you can interact with, like Hearty Durians, will be highlighted.
 • From there, you should be able to walk away with a handful of Hearty Durians. Each cooked Durian restores three hearts and adds +4 temporary hearts. You can revisit the same spot every 24 hours of game time for more Durians. Have fun with all your new, temporary hearts! 
bron

zondag 11 maart 2018

Thunderblight

Zelda - Breath of the Wild

zaterdag 10 maart 2018

Dynamische systemen

    01. Eenvoudige modellen, oplossingen van een dv
    02. Gewone 1e orde lineaire dv's
    03. Modelleren met 1e orde dv's, existentie en uniciteit
    04. Logistische groei en exacte dv's
    05. 2e orde lineaire dv's
    06. De Wronskiaan
    07. Meervoudige wortels, ordeverlaging en onbepaalde coëfficiënten
    08. Variatie van constanten
    09. Mechanische trillingen met massa-veersystemen
    10. Hogere orde dv's
    11. Stelsels 1e orde dv's
    12. Elektriciteit
    13. Reële en complexe dynamica
    14. Herhaling en vragen

De fietsen

Yiga Clan hideout walkthrough

Your goal should be to get through this area without being seen. If you are seen, then it’s effectively game over. You’ll be swamped, and you almost certainly won’t be able to defeat your enemies. So the strategy here is simple: be quiet, be stealthy. And also collect a ton of treasure.
Volgende keer meer...:-)

Divine Beast Vah Naboris

Rivali's Gale

Divine Beast Vah MedohHet viel niet mee om Vah Medoh uit de wolk te schieten, maar vanavond is het dan uiteindelijk gelukt. Geef nooit op, maar  't was wel een heel gedoe. Nu de rest nog...:-)
"Once all cannons are taken out, Teba will have to depart, leaving you to face the inside of Vah Medoh yourself."

Zoek het maar lekker zelf uit:-)

Naschrift
Inmiddels heb ik alle 'minor and major tests of strenght' ook afgerond. Kennelijk word je stiekum toch steeds beter. Als je iets maar veel doet dan word je vanzelf beter. O wacht dat heet ook wel leerproces.

Nagekomen berichten

vrijdag 9 maart 2018

Daruk's Protection

Keep it up...

¯\_(ツ)_/¯

donderdag 8 maart 2018

Lightscale Trident

"After the cutscene ends, open the treasure chest to get the Lightscale Trident weapon. As you’d expect, this weapon can break. Unlike other weapons, though, you can repair and reforge this weapon. Just speak to Dento in the Zora’s Domain shop."
bron

Op zoek naar Vah Rudania

Mipha's grace

woensdag 7 maart 2018

Erwtensoep

Ingrediënten: (4 personen)
 • 300 gram spliterwten
 • 2 schouderkarbonades
 • 2 à 3 laurierblaadjes
 • 1 kleine knolselderij (ca. 500 gram)
 • 2 dunne preien
 • 50 gram selderij
 • 1 verse rookworst
 • vers gemalen peper
Recept
 1. Was de spliterwten.
 2. Vul een grote soeppan met 1,5 liter water en roer er een volle eetlepel zout door. Voeg spliterwten, karbonades en laurierblaadjes toe en laat - onder regelmatig roeren - het geheel langzaam op matig vuur aan de kook komen. Laat ongeveer 20 minuten koken.
 3. Snijd ondertussen de selderijknol in dunne plakken. Schil de plakken en snijd ze in kleine blokjes. Was de blokjes in een vergiet.
 4. Snij het donkergroene blad van de prei en gooi het weg. Snij het witte deel in ringen. Was de prei en laat uitlekken.
 5. Neem 3/4 van de bos selderij en hak het fijn.
 6. Na 20 minuten de karbonades uit de pan nemen.
 7. Knolselderij, prei, selderijblad en rookworst toevoegen en nogmaals 20 minuten zachtjes laten koken. Ondertussen bot uit de karbonades verwijderen
  en het vlees in kleine stukjes snijden.
 8. Na 20 minuten worst en laurierblaadjes uit de pan halen. Met een staafmixer de soep enigszins pureren. Er moeten nog wel wat stukjes knolselderij overblijven.
 9. Kleingesneden karbonade toevoegen en nogmaals een kwartiertje zachtjes koken. Resterend selderijblad klein hakken.
 10. Worst in plakjes snijden en toevoegen.
Opdienen in grote kommen, verse peper eroverheen malen en fijngehakt
selderijblad eroverheen strooien. De soep is dikker als je hem een dag van te voren maakt.

maandag 5 maart 2018

Anthology VIII op YouTube

Kunst in het Kurhuis

zondag 4 maart 2018

Sporen in de sneeuw

Hinox

Molduga

donderdag 1 maart 2018

Een gat in de markt

Het is nu de tijd van de criticasters die precies weten wat er mis is in het onderwijs en daar dan stukkies over schrijven... en zo... maar dat wisten we toch al? Wie gaat er nu ook echt iets doen? Of is dat kritisch zijn ook een soort van gat in de markt?

Wat je verder ook bedenkt, van mening bent, geanalyseerd hebt, geadviseerd of verzameld... uiteindelijk... gaat het alleen om wat je doet.... Wat doe jij om het onderwijs te verbeteren? 

Een hele verzameling artikelen in het nieuws. Dat is allemaal (vast) waar,  maar wrijven helpt niet...:-) 

't Is veel geschreeuw maar weinig wol...helaas...


woensdag 28 februari 2018

dinsdag 27 februari 2018

The Seven Heroines shrine quest

zondag 25 februari 2018

Wandelingetje op zondag

dinsdag 20 februari 2018

Demon Lover

Oh, where have you been, my long, long love, this seven years and more?
Oh, I've come to seek my former vows Ye granted me before.

Oh, do not speak of your former vows, For they will breed sad strife;
Oh, do not speak of your former vows, For I have become a wife.

He turned him right and round about,, And the tear blinded his ee:
I would never have trodden on this ground If it had not been for thee.

If I was to leave my husband dear, And my two babes also,
Oh, what have you to take me to, If with you I should go?

I have seven ships upon the sea--- The eighth brought me to land---
With four-and-twenty bold mariners, And music on every hand.

She has taken up her two little babes, Kissed them on cheek and chin:
Oh, fare ye well, my own two babes, For I'll never see you again.

She set her foot upon the ship--- No mariners could she behold;
But the sails were of the teffeta, And the masts of the beaten gold.

She had not sailed a league, a league, A league but barely three,
When dismal grew his countenance, And drumlie grew his ee.

They had not sailed a league, a league, A league but barely three,
Until she espied his cloven foot, And she wept right bitterly.

Oh, hold your tongue of your weeping, said he, Of your weeping now let me be;
I will show you how the lilies grow On the banks of Italy.

Oh, what hills are yon, yon pleasant hills, That the sun shines sweetly on?
Oh, yon are the hills of heaven, he said,, Where you will never win.

Oh, whaten a mountain is yon, she said, So dreary with frost and snow?
Oh, yon is the mountain of hell, he cried, Where you and I will go.

He struck the top-mast with his hand, The fore-mast with his knee;
And he broke that gallant ship in twain, And sank her in the sea.

Author Unknown

maandag 19 februari 2018

Elke dag een beetje beter

zondag 18 februari 2018

Slagroomsoes