zondag 28 september 2014

Over the hill...

zaterdag 27 september 2014

Uitvouwen

q3007img1.gif

vrijdag 26 september 2014

Vlieg maar weg

q3006img1.gif

vrijdag 19 september 2014

When something bad happens"When something bad happens you have three choices. You can either let it define you, let it destroy you, or you can let it strengthen you."

zondag 14 september 2014

Hoppa...:-)

Performativiteitsvertoog

"Het Alternatief wist het spuuglelijke begrip ‘afrekencultuur’ heel succesvol te framen. Het even onappetijtelijke ‘verbetercultuur’ wordt daar nu diapositief tegenover gezet, maar ik ben niet op voorhand overtuigd. Beide hebben namelijk deel aan een zelfde, overkoepeld performativiteitsvertoog: alles kan altijd beter – elke dag een beetje zelfs."
bron

donderdag 11 september 2014

Uiteindelijk gaat het om het gesprek?

Praten over onderwijs gaat (denk ik) altijd over verbondenheid, contact, uitwisseling, gesprek, elkaar serieus nemen… Het probleem is echter dat zowel docenten, onderwijsvernieuwers, leidinggevenden en alle anderen niet erg goed goed zijn in het creëren van de juiste omstandigheden voor dat gesprek.

Ik heb meegemaakt dat iemand met mij een gesprek begon met ‘wij moeten ‘s praten want er valt met jou niet te praten…’. Dat kan natuurlijk, maar ik ben toen maar weggelopen:-)

…en zo gaat het te vaak. Mensen willen helemaal geen gesprek, mensen willen helemaal niet begrijpen wat je nu precies bedoelt, de meeste mensen houden weinig rekening met het feit dat hun eigen grenzen misschien wel niet helemaal reëel zijn. Sterker nog: de meeste mensen hebben geen idee waar hun grenzen liggen, waar zij ophouden en de ander begint. In de liefde is dat mooi, maar meestal is dat niet handig.

Ik begrijp heel goed dat docenten wel ‘s genoeg hebben van al die betweters die zelf nog geen deuk in een pakje boter kunnen slaan. Ik snap ook heel goed dat mensen met goede ideeën heel moe worden van docenten die de hakken in het zand zetten omdat ze denken dat ze goed bezig zijn. Ik begrijp af en toe zelfs wel ‘s leidinggevenden die van alles proberen aan te sturen maar dat iedereen maar gewoon doet wat ie zelf wil. Wie heeft hier nu eigenlijk de leiding?

Is daar een oplossing voor? Nou nee niet echt.:-)

maandag 8 september 2014

De omgekeerde wereld

Ik had over leerKRACHT op vijfminutenpraatje geschreven:
Whiteboardsessies, lesbezoek, samen lessen voorbereiden? Werkt dat dan?  
Ik begrijp het ook niet helemaal, maar het werkt. Ik ben wiskundeleraar dus ik begrijp wel vaker dingen niet, maar ik zou toch wel graag willen weten waarom het werkt. Maar dat komt misschien nog wel...
In het licht van alle verbetercultuur die er zo voorbij vliegt op Twitter moet ik toch maar 's een poging doen om 't toe te lichten. Dat is wel belangrijk omdat er anders allerlei misverstanden gaan ontstaan. Je kunt wel praten over de methode leerkracht, maar wat is dat dan precies?

q10986img1.gif

Het gaat uiteindelijk natuurlijk helemaal niet om bordsessies, lesbezoeken en gezamelijke lesvoorbereidingen. Dat zijn slechts de middelen om te komen tot een gesprek of een denkproces. Dat gesprek/denkproces is veel ingewikkelder dan je zo zou denken. Over dat proces zou ik wel iets willen zeggen.

Wat was er nu zo bijzonder aan mijn team?

Wij hebben ons vrijwillig aangemeld met het doel ons bezig te houden met HAVO-didactiek. Wat gaat er goed? Wat moet beter? Hoe zit het met de motivatie? Wat werkt? Wat werkt niet? Wat is de relatie tussen docentengedrag en motivatie? Hoe gaat het eigenlijk in HAVO 4? Wat vinden de leerlingen er zelf van?

Wij zijn allemaal erg verschillend. Allemaal verschillende vakken. Allemaal verschillende achtergronden. Verschillende leeftijden. Maar allemaal docent in HAVO 4. Met dezelfde frustraties, dezelfde ervaringen, dezelfde dromen en toch allemaal verschillend.

Voor mijzelf heeft het heel veel opgeleverd. Ik heb geleerd meer te vertrouwen op mezelf en op wat mijn collega's zeggen en bedacht hebben. Ik heb veel gelezen, lessen bezocht en nagedacht. Ik heb geëxperimenteerd en we hebben de leerlingen gevraagd. Uiteindelijk is de klankbordgroep het mooiste resultaat geweest.

We hadden natuurlijk graag gezien dat we het aantal afhakers echt verminderd was en dat er meer leerlingen met voldoende resultaten naar HAVO 5 zijn gegaan. Misschien is dat ook wel zo, maar daar kunnen wel heel andere oorzaken voor zijn.

Maar uiteindelijk ging het om het gesprek, om het denkproces... Een transitie van willoze consumenten naar actieve deelnemers aan het leerproces. Dan heb ik het niet alleen over de docenten maar vooral ook de leerlingen. Als je leerlingen betrekt bij het probleem dan ontstaat er kennelijk iets moois.:-)

Onderwijs is iets dat je samen doet. Dat gevoel dat je samen ergens mee bezig bent, een doel hebt... je het beter wilt doen... dat je echt probeert te achterhalen wat er moet gebeuren... dat alles altijd elke keer anders is...

De methode leerkracht gaat over verbondenheid, contact, uitwisseling, gesprek, elkaar serieus nemen... en niet over whiteboards, lesbezoeken of lessen... maar ja, leg dat maar 's uit.