vrijdag 30 september 2011

Heeft onderwijs zin?

Het weekverslag van deze week zal antwoord geven op de vraag:

Heeft onderwijs zin?

Het antwoord is (uiteraard) ja.:-)

Ik heb deze week hertoetsen gegeven in alle klassen. Bij veel leerlingen zijn de resultaten beter! Dat is prettig. Het heeft dus wel degelijk zin om dingen uit te leggen en te bespreken. Waarschijnlijk kan ik me nu iets maar gaan richten op de leerlingen die nog steeds moeite hebben met de stof. Verzin een list...:-)

Daarnaast zou 't een goed idee kunnen zijn om wat meer lastige dingen klassikaal te bespreken. Dingen op een rijtje zetten, wat zijn de lastige dingen? Wat is een goede aanpak? Dat soort grappen!:-)

...en verder? Ik kom eigenlijk niet toe aan al die andere dingen die ik me had voorgenomen: DWO, doedingen en zo. Maar vooruit maar. Lesgeven is gewoon hard werken. Als je dan af en toe ook nog het gevoel heeft dat zoiets zin heeft dan ben ik al weer blij. De rest komt dan wel, uiteindelijk.

maandag 26 september 2011

Wil iedereen bier?


bron

...je moet altijd aansluiten bij de belevingswereld van de studenten, zullen we maar zeggen. Deze vind ik meesterlijk en dit zou zo in een cursus kunnen die ik niet meer geef.:-)

woensdag 21 september 2011

Onbegrijpelijke onzin

Ik was eigenlijk niet van plan me verder bezig te houden met het hoger onderwijs. Maar in het kader van 'het is goed dat het een keer gezegd wordt' kan ik het soms niet laten. Je kunt gewoon niet alles zo maar laten passeren. Zo lees ik op Lectorale rede over beter onderwijs het volgende:
We willen groeien in de richting van een innovatieve kennismaatschappij, maar vanuit historisch perspectief zitten we nog vast aan de cultuur van de waarheid. Dit is een weerbarstige cultuur en het doorbreken hiervan impliceert een verdere democratisering van onze samenleving: de leerlingen erop wijzen dat bij onze kennis vraagtekens kunnen worden gezet; hen erop wijzen dat er ook nog andere waarheden zijn en hen de geestelijke vrijheid bieden om hier zelf een keuze uit te maken.
bron
Wat moet je hier nu van denken?

Cultuur van de waarheid? Eh!? Pardon? Wat wil je dan? De cultuur van de leugen? Dat iedereen er z'n eigen waarheid op na houdt? Neem me niet kwalijk, maar dat moet je toch niet willen?

Als lectoren dit soort onzinnigheden blijven uitkramen dan begin ik me pas echt zorgen te maken over de kennismaatschappij. Tot welke salarisschaal moet je geraken om daar mee weg te komen? En dan heb ik het nog niet eens over het hoge zelfverwijzinggehalte van dit soort geleuter. Dergelijke overtredingen ten aanzien van de elementaire logica mag je toch niet maken. Normaal gesproken leer je zoiets tijdens de college's wetenschapsfilosofie in het eerste jaar van een universtaire studie. Misschien is dat een idee? Lectoren bijscholen in de elementaire logica en het wetenschappelijk denken. Stop met de versmurfing van de samenleving. Hogescholen moeten geen universiteitje spelen, denk ik.

Troonrede voor dummies

 • Het gaat slecht maar daar merken we eigenlijk maar weinig van. 't Zou toch wel fout kunnen gaan, dus moeten we wel iets doen.
 • Wij doen het wel goed maar dat buitenland is niet helemaal betrouwbaar, dus daar moeten we wel een beetje rekening mee houden.
 • We moeten meer samenhangen.
 • Er zijn landen in Europa die er een zootje van maken. Daarom moeten we het goede voorbeeld geven.
 • Wij schaffen een hoop dingen af zodat jullie zelf 's een keer dingen kunnen gaan verzinnen.
 • Jullie moeten 's wat meer samenhangen. Of had ik dat al gezegd?
 • Iedereen heeft last van de bezuiningen. Dat is prima, behalve dan voor mensen die geen keus hebben, misschien.
 • Als het kan verschuiven we de problemen naar lagere overheden. Misschien kunnen die dan de problemen verschuiven naar anderen.
 • Eigenlijk zouden we 't liefst die hele overheid wel willen afschaffen. Dat zou een hoop opleveren, maar dat gaat te ver.
 • Die banken maken er een zooitje van dus die moeten maar 's wat mee gaan betalen aan de overheid.
 • Onderwijs en blijven leren is heel belangrijk. Dus doe 's wat beter je best.
 • We willen meer politie en we gaan meer boeven vangen.
 • Jullie worden steeds maar ouder. Dat wordt te duur, dus werk nog maar even wat langer door en eet gewoon 's wat minder.
 • Mensen die zich niet aan de regels houden gaan we harder aanpakken.
 • Verder gaat het allemaal best wel lekker. Wij zijn best wel optimistisch, ergens. Nu de rest nog.
 • We wensen iedereen veel wijsheid toe. Je zult het nodig hebben.
De groeten!

dinsdag 20 september 2011

Wiskunde leren en vergeten

Als je tegen leerlingen zegt dat ze veel dingen die ze vorig jaar geleerd hebben een beetje lijken te zijn vergeten moeten ze dat natuurlijk niet opvatten alsof ik wil zeggen dat ze slecht les gehad hebben. Dat bedoel ik natuurlijk niet. Vergeten doe je zelf en vergeten suggereert in ieder geval dat je 't geweten hebt dus aan de lessen of de leraar ligt het niet.

Maar 't is wel één van de grootste problemen van het wiskundeonderwijs. Wiskunde leren is begrijpen hoe het zit. Als je dat eenmaal te pakken hebt dan vergeet je dat niet. In 't algemeen kan je zeggen dat het voldoende en goed maken van proeven, schoolonderzoeken halen en zelfs het halen van eindexamen geen garantie is dat de wiskunde helemaal begrepen is of zal beklijven. Hoe kan dat?

Het gaat natuurlijk om het begrijpen, over de begrippen, de abstracties, de opbouw en het verwerven van een wiskundige houding. Zoiets gaat niet vanzelf. Dat is hard werken. Je moet daar moeite voor doen. Zoiets is niet gemakkelijk en dat doet soms pijn in je hoofd:-)

...en dat is misschien wel het probleem. Sommige leerlingen willen met zo min mogelijk moeite een gemiddeld resultaat bereiken. Meestal lukt dat wel, maar echt iets begrijpen van die wiskunde zit er dan niet in. Kunstjes leren doe je in het circus, wiskunde in je hoofd.

Dat je 't maar weet:-)

Wat is didactiek?

Ik lees op Leren met iPad maakt je slimmer?:
Uitgevers, docenten en directie verwachten dat iPads de didactiek kunnen verbeteren en uiteindelijk het papier op school zullen vervangen.
Dat van dat 'papier' kan ik me nog voorstellen, maar dat IPads de didactiek kunnen verbeteren? Hoezo dan? Wat moet ik daar dan precies bij voorstellen?
Studenten met een iPad wisten informatie beter op te slaan dan de studenten die aantekeningen op papier maakten. De iPad studenten scoorden 25% beter. De onderzoekers ontdekten dat de iPad leermomenten creeert en dat het studenten helpt hun tijd efficienter te gebruiken.
Allemaal mooi en aardig, maar is dat didactiek? Of zijn het de leermomenten? Het zou interessant te weten wat dat nu precies is! Je boeken in PDF-formaat lijkt me nu niet direct 'vernieuwend'. Zijn de conclusies niet een beetje voorbarig?

Lerarentekort

"Deze verlichting is echter tijdelijk, want in het voortgezet onderwijs loopt het lerarentekort door de vergrijzing en een toenemend leerlingaantal de komende jaren op tot zo’n 4.000 leraren in 2015. Na 2016 neemt het tekort af en in 2020 ontstaat naar verwachting een evenwicht in vraag en aanbod."
bron

Aanmelden DWO probleem

Ik heb vandaag de eerste twee leerlingen zich laten aanmelden in DWO. Dat was een matig succes. Bij de minilaptops gaat dat niet goed. Het probleem? Bij het aanmelden kan je niet scrollen... en bij zo'n klein schermpje lukt het dan niet zo maar om de inlogcodes en zo in te vullen. Ik moet nog maar 's kijken of er een 'workaround' is of dat ik het zal melden aan de leverancier...

O ja... Twitter problem, not sent...

maandag 19 september 2011

Beginnende leraren

Ik ben in 1989 als leraar gestart op de Notre Dame in Ubbergen. Het eerste jaar had ik twee klassen, een 1e en een 3e klas. Dat was echt knokken om m'n draai te vinden. Ik heb wat afgetwijfeld. Vind ik dit leuk? Wat doe ik hier eigenlijk? Hoe gaat het eigenlijk? Gaat het wel goed? Waarom kost dat allemaal zo'n moeite? Ik ben zelfs op een bepaald moment naar de directeur gestapt met de vraag hoe het met mij ging?:-)

Op zich is een beetje onzekerheid op z'n tijd niet verkeerd, maar je moet niet overdrijven. Naar omstandigheden ging het volgens mij best aardig. Leerlingen van de 1e klas vertelde me later dat ik in het eerste jaar wel heel erg serieus was. Ik ben 10 jaar op dat schooltje gebleven, maar de eerste drie jaar vond ik het niet echt leuk, geloof ik.

Grappig genoeg heb ik nu hetzelfde gevoel. Terwijl ik nu toch in ieder geval jaren ouder ben en hopelijk ook een beetje wijzer. Van dat laatste ben ik niet helemaal zeker. Het is nog steeds moeilijk om m'n draai te vinden, om er echt van te genieten en eigenlijk weet ik ook niet precies waar ik mee bezig ben. Ik hoop niet dat 't weer 3 jaar gaat duren.

Nou we zien het wel...:-)

zondag 18 september 2011

Een wikiwijsgevoel

Ik vraag me af waar ik op dit moment sta voor wat betreft de integratie van ICT in het onderwijs. Ik heb zitting genomen/gekregen in de ICT-klankbordgroep en wij moeten een programma van eisen op gaan stellen voor onze digitale leeromgeving en voor onze digitale leermiddelen.

Dat is nog een interessante uitdaging. Ik was zelf al wel van plan om te experimenteren met HMoodLe en DWO. Ik ben uiteraard niet te beroerd waar mogelijk ICT in te zetten als dat nuttig en leerzaam is. Maar ik was eigenlijk niet van plan me te veel te bemoeien met ICT in algemene zin...:-)

In principe zijn middelen, als ze werken, nauwelijks van belang. Het belang van lesmateriaal wordt, ben ik bang, ook nogal overschat. Alles is lesmateriaal. In de handen van de ene docent kan hetzelfde lesmateriaal heel goed werken, terwijl hetzelfde materiaal in de handen van een ander niet leidt tot geinspireerd onderwijs.

Ik heb ook al 's geroepen dat de rol van een eigen ELO vaak niet de investeringen rechtvaardigt. Waarom zou je zelf dingen gaan regelen die je op Internet makkelijker, beter en goedkoper kan kijgen?

Anders gezegd: een goed werkende ELO garandeert niet dat docenten er iets mee gaan doen. Dat laatste is echter wel een absolute voorwaarde: je kunt van alles bedenken in technische en logistieke zin maar als niemand het gebruikt dan gaat dat niet werken.

Je zou denken dat er nu al heel veel kan, dus waarom gebeurt dat niet? Wat weerhoudt docenten er van ICT in te zetten in hun onderwijs? 't Zou kunnen zijn dat docenten het al veel te druk hebben met de normale gang van zaken.

Volgens mij is dat het wikiwijsgevoel. Het idee dat als je nu maar zorgt voor goed werkende ICT-middelen dat dan de docenten dan vanzelf wel allerlei nuttige dingen met ICT gaan doen. Voor niks! Zo maar! Spontaan! Zonder dat daar verder iets tegenover staat? Zonder dat er iets wordt aangestuurd? Lesmateriaal ontwikkelen? Innovatieve dingen verzinnen? Echt je onderwijs op de schop gooien? Wie kan dat?

Het wil er bij niet in dat je daar dan niet in moet investeren! Onderwijsvernieuwing? Innovatie? Nieuwe manieren van leren bedenken? Ik weet niet. Ik wil dat wel, maar wanneer moet ik dat doen? 's Nachts? In 't weekend? De vakantie? In mijn vrije tijd?

Ik weet 't niet...

Proeven bespreken en herkansen

Morgen gaan we proeven bespreken. Ik spreek hier van 'we' omdat ik dat samen met mijn stagiare en de leerlingen doe. Dat je niet denkt dat ik in de 'majestatis pluralis' praat.

Leerlingen mogen de proef herkansen als ze willen. Ik denk dat ze dan wel geinteresseerd zijn in de praktische aanwijzingen omtrent de opgaven van de vorige proef. Ze kunnen nog een poging wagen en als ze een beetje opletten dan zullen ze er toch wel meer uit kunnen slepen.

Ik beschouw dat maar als een eerste aanzet tot verbetering. Dat je, als je moeite doet, die wiskunde best kan leren.:-)

zaterdag 17 september 2011

Op zoek naar de waarheid

“There are only two mistakes one can make along the road to truth; not going all the way, and not starting.”
Buddha

Onderzoekende houding

Eén van de doelstellingen van wiskundeonderwijs is het ontwikkelen van een onderzoekende houding. Vaak komt dat er niet van. Dat is jammer want daar is, volgens mij, veel te beleven.:-)

In de proef van klas 2 stond een opgave over een formule voor de omtrek van een vierkant. Dat was dan inderdaad een soort vraag die misschien niet in het boek stond.:-)Bij onderdeel b. en c. mag je wel 'eisen' dat leerlingen gewoon 's een voorbeeld nemen van een rechthoek en dan 's kijken of dat nu wel of niet klopt. Maar niet gezien!

Daar moeten dan maar 's iets aan doen! Meer informatie staat in het weekverslag van de afgelopen week.

vrijdag 16 september 2011

Dat kan beter

Ik heb vandaag van alle mijn klassen de proeven nagekeken. Soms zijn de leerlingen briljant, soms gaat het wel, maar een groot gedeelte is dramatisch. Uiteraard moeten leerlingen harder werken, soms had de docent misschien ook wel iets meer kunnen doen en hier en daar zijn de wiskundevaardigheden achter gebleven.

Ik denk dat al dat 'zelf ontdekken' ook niet bij alle leerlingen goed werkt. Dat moet toch beter kunnen! Goede instructie, toetsen en aan de hand van de resultaten adaptief doorwerken en oefenen.

Ik denk dat dat effectiever is dan 'prutsen', 'half begrijpen' en dan een toets doen en er achter komen dat je 't toch niet begrepen hebt. Of zie ik dat verkeerd? Ik ga er nog 's ernstig over nadenken!

De toetsen geven natuurlijk een beeld van de problemen. De leerlingen hebben het niet begrepen, de docent heeft het niet goed uitgelegd, de stof van vorig jaar is niet blijven hangen, ...

Voorlopig kan ik niet ander concluderen dat zelf de meeste elementaire begrippen niet helemaal geland zijn. Een assenstelsel, omtrek en oppervlakte, negatieve getallen en nog zo wat...

Kortom: er is nog een hoop nuttig werk te doen! De proeven zijn daarvoor een mooie aanleiding, denk ik. We gaan iets bedenken!

dinsdag 13 september 2011

Het verbeterplan

Morgen geef ik de proef hoofdstuk 1 in alle klassen. Daarna wordt het tijd voor een verbeterplan. Is dat nodig? Dat denk ik wel. Ik zal 't proberen uit te leggen.:-)

Veel van hetzelfde
Leerlingen vinden wiskunde (nog) niet echt leuk geloof ik. Het is veel werk (dat is niet erg) maar vooral heel veel van 't zelfde. Ze zijn meer bezig alles af te krijgen dan zich echt serieus met de wiskundige problemen bezig te houden.
Ik heb daarom maar 's een planning per lesdag gemaakt en hier en daar maar 's wat overgeslagen.

Ruimte voor andere dingen
Ik hoop met de nieuwe planning hier en daar wat ruimte te maken voor leuke dingen. Met DWO kan je leerlingen ook 's op een andere manier dingen laten doen. Misschien is er ook ruimte voor doedingen, een spel of andere leuke werkvormen. Dat is niet alleen leuk, maar zorgt ook voor afwisseling en geeft hopelijk ruimte voor andere leerstijlen.

Op 't zelfde spoor
Het zou leuk zijn als je de belangrijke zaken ook klassikaal zou kunnen bespreken. Dat hoeft niet heel erg lang, maar als iedereen zo'n beetje met dezelfde paragraaf bezig is dan is dat wel nuttig.

Proef voor de projectweek
Het lijkt mij dat je geen proef moet geven na de projectweek en de herfstvakantie over stof van daarvoor. Uiteraard is het wel de bedoeling dat de leerstof langdurig beklijft maar dat is wel een soort van optimisme. Ik ga dat niet doen, denk ik. Het liefst weer een proef voor de projectweek. Liggen we verder wel mooi op schema:-)

We zien wel
De proeven zijn natuurlijk niet alleen om te kijken of de leerlingen genoeg gedaan hebben en er iets van begrepen hebben. Het is ook een manier om 's ernstig te kijken naar het functioneren van de docent.:-)

Ik hou jullie op de hoogte...:-)

zondag 11 september 2011

DWO geactiveerd

Het account voor wisweb+ is aangevraagd, verkregen en geactiveerd. De docenten 'hangen er in' en ik heb vast even alle onderbouwklassen aangemaakt.

fase 1
 • Docenten krijgen een account met extra rechten binnen de DWO. Daarmee is het mogelijk om klassen te maken en aan de leerlingen van die klassen specifieke modules beschikbaar te stellen.
 • Zij kunnen het werk van hun leerlingen in detail bekijken.
 • Via klassenoverzichten is in één oogopslag zichtbaar is wat leerlingen hebben gedaan.
Volgen mij kan dat nu allemaal al. Er zijn een groot aantal standaardmodules beschikbaar dus volgens mij kunnen we gaan experimenteren.

fase 2

 • Standaardmodules kunnen worden aangepast en uitgebreid met eigen modules.
Dat is dan de volgende stap, maar daarover dan later meer...

Superwoman Was Already Here

Toetsen, plannetjes, planningen, ICT en soep...

Ik geloof dat ik nu alle proeven klaar heb. Dat is echt veel werk, maar 't is wel heel belangrijk. 't Is nog wel een aparte kunst om een toets te maken voor 40 minuten die ook nog 'dekkend' is, representatief, op niveau en toch niet te moeilijk maar ook zeker niet te makkelijk is.

Daarna gaan we over op een verbeterplan. Hier en daar 's overbodige opgaven overslaan. Liever 4 opgaven heel goed dan 8 opgaven half, zullen we maar zeggen.

Ik ga voor klas 2 en 3 een gedetailleerde planning maken. Op die manier zit iedereen misschien eerder op het goed spoor. Misschien kan ik dan hier en daar 's gerichte ICT-opdrachten geven in DWO. Mogelijk kunnen die activiteiten hier en daar zelf het boek vervangen.

Al met al!? Het weekverslag van de afgelopen week is af, de proeven zijn klaar en dan ga ik nu verder met de planningen voor hoofdstuk 2. Het zou leuk zijn om hoofdstuk 2 voor de projectweek/herfstvakantie af te ronden. Kunnen we daarna fijn verder met hoofdstuk 3.:-)

donderdag 8 september 2011

Vind ik ook

"Whenever people agree with me I always feel I must be wrong."
Oscar Wilde

dinsdag 6 september 2011

Opgeruimd staat netjes

Ik heb er een tijd tegen aan zitten hikken maar vandaag is het gelukt om mijn kast op te ruimen in Rotterdam. Veel archeologische vondsten als 'ICT voor jaar 1', 'stageverslagen uit 2003', 'vakdidactiek rekenen' en nog heel veel toetsen, werk van studenten en nog veel meer. Allemaal dingen van voor de oorlog.:-)

Ik heb mijn sleutel en mijn digipas ingeleverd. Daardoor heb ik geen toegang meer tot de ICT-voorzieningen van de hogeschool. Dat is niet erg want ik werk niet meer op de hogeschool, dus wat zou ik er moeten?

Al met al ben ik er blij mee. Het is toch weer een mijlpaal. Het was waarschijnlijk makkelijker geweest om in 'mijn comfortzone' te blijven en tot mijn pensioen zo'n beetje mee te pruttelen met de rest van het 'geteisem'. Maar, laten we maar eerlijk zijn, als je me kent dan weet je dat ik eigenlijk nooit de weg van de minste weerstand heb gekozen, dus waarom zou ik daar nu nog mee beginnen?

"It begins with a blessing, it ends with a curse, making life easy by making it worse."

Maar 't komt vast goed en anders maar niet, want dan komt het toch wel goed. Als dat 'docent zijn' van mij niet wil lukken dan kan ik altijd nog een pannenkoekhuis beginnen.:-)

Een leuke herinnering is ook nooit weg...:-)

Een schaakbord

In Getal en Ruimte havo/vwo deel 1 voor klas 2 staat de volgende opgave:
Een schaakbord bestaat uit 64 velden en een rand. De oppervlakte van de 64 velden samen is 14 dm².
 1. Bereken de afmetingen van één veld in dm. Rond af op twee decimalen.
De oppervlakte van het bord inclusief de rand is 16 dm².
 1. Hoeveel dm is de breedte van de rand? Rond af op twee decimalen.
Dat is een A-opgave en deze is voor veel leerlingen erg lastig. De vraag is: waarom is dat zo?

Vraag a. is een voorbeeld van een tweestapsprobleem. Je moet eerst bedenken dat je de oppervlakte van één zo'n veld kan bepalen en dat je daarmee dan de afmetingen van zo'n veld kan berekenen. Je moet dan wel weten dat 'de oppervlakte' en de 'afmetingen' met elkaar samenhangen. De lengte van de zijde van een vierkant is de wortel van de oppervlakte. Dit laatste is niet nieuw maar de verbinding is bij de leerlingen nog niet erg sterk.

Je kunt vraag a. ook omkeren. Ik wil de zijde weten van zo'n vierkantje. Hoe weet ik dat? Dat zou kunnen als ik de oppervlakte zou weten. Maar daar kan ik wel achter komen want ik weet de oppervlakte van die 64 vierkantjes samen. Tada!

Maar ook dan is de 'verbinding' zijde-oppervlakte het kernbegrip. Dus misschien moet ik daar in de les dan nog maar 's iets over zeggen, in algemene zin. Vraag b. is ook lastig. Je moet (weer) bedenken dat als de oppervlakte van het grote vierkant 16 dm² is dan de zijde 4 dm. Met het resultaat van opgave a. weet je dan precies hoeveel het grote vierkant aan beide zijden oversteekt. Dat is lastig, maar wel voorstelbaar. Dit type vragen komt vaker voor in het boek. Dat is dan ook weer een voorbeeld van een tweestapsprobleem. De tweede stap is dan meer een kwestie van tekenen, redeneren en logisch nadenken, zeg maar:-)

Tip? Maak een tekening!

Zie ook Hoe zit dat nu toch met die wortels?

maandag 5 september 2011

Ik geloof er niks van...

"Inside every cynical person, there is a disappointed idealist."
George Carlin

Goed lezen

In Getal en Ruimte HAVO B deel 1 voor de 4e klas staat de volgende opgave:
Tijdens een vlucht van de Airbus A-310 is er na 250 km vliegen 56 ton kerosine in de brandstoftanks aanwezig. 400 km verder is dat nog 49,6 ton. Er bestaat een lineair verband...
Je begrijpt het al, leerlingen moeten een formule opstellen en daar dan nog een beetje mee 'verder' rekenen.

Het toverwoord is 'verder' natuurlijk. Als je daar vluchtig overheen leest dan gaat het mis. Het gaat om de punten (250,56) en (650,49.6). De neiging is groot om (400,49.6) te nemen en dat klopt dan niet. We zijn er bijtijds achter gekomen.

Deze opgave is voor het boek prima. Al was het maar om te laten merken dat je (hoe dan ook) goed moet lezen. Voor een toets is zo'n formulering minder geschikt. Veel leerlingen zouden de fout in gaan terwijl ze feitelijk de wiskunde prima begrijpen maar niet zo goed kunnen lezen. Net als ik en de rest van Nederland:-)

zondag 4 september 2011

Proeven voorbereiden

Ik heb vanmiddag uitwerkingen zitten maken van de diagnostische toets van hoofdstuk 1 van Getal en Ruimte 2 VMBO-T/HAVO. Dat lijkt nogal zinloos, want we hebben mappen met uitwerkingen en zelfs digitale uitwerkingen, dus waarom zou je?

Toch vind ik het prettig. Je staat even goed stil bij het soort vragen, de manier van vragen en nog zo wat. Je doet ideeën op voor de proef. Ik denk dat het handig is om in het begin aan te sluiten bij het soort opgaven en stijl van het boek.

Ik ga dat voor de rest ook nog maar 's doen denk ik.:-)

Deze week dan de eerste proeven maken. Ik kijk wel naar de methodegewijs geleverde toetsen maar ik maak toch wel graag mijn eigen toetsen. Dat is namelijk nogal belangrijk!

Geduld, geduld...:-)

"Every bad experience, painful relationship, and compromise you’ve ever made in good conscience will somehow transform into a beautiful inner reservoir of spiritual gifts and blessings."
bron

zaterdag 3 september 2011

Weekverslag

Ik heb op wiswijzer weer een weekverslag geschreven.
Deze week was feitelijk de eerste 'normale week'.

Wisweb+, DWO en het HML

Ik heb het afgelopen jaar in de cursus ‘Internet en wiskundeonderwijs’ geëxperimenteerd met DWO. Dat is de Digitale WiskundeOmgeving van het Freudenthal Instituut.

In het kader van de integratie van ICT in het onderwijs is DWO verreweg het beste wat ik heb gezien op dit gebied. Studenten waren er ook erg enthousiast over en ’t lijkt me helemaal passen in het soort onderwijs dat wij geven. Je kunt leerlingen dingen laten doen die je zelf kan aanpassen en je kunt precies zien wat leerlingen gedaan hebben en hoe ze dat gedaan hebben. Wat ik zelf belangrijk vind is dat je zelf kan bepalen wat je leerlingen laat doen. Die applets zijn meestal prima en in DWO kan je ze aanpassen aan je eigen smaak en inzichten.
 • Mijn voorstel is om als HML een abonnement te nemen op wisweb+.
Zie http://www.fi.uu.nl/wisweb voor voorbeelden en meer informatie. Als het doorgaat zal ik hier regelmatig berichten over de voortgang.