maandag 17 oktober 2016

Brainbox

Chouffe Bok 6666

Op het etiket staat een kromgebogen kabouter tussen de hopranken met hop en gerst op zijn rug, hebberig starend naar het bier.

zondag 16 oktober 2016

vrijdag 14 oktober 2016

Ik heb nog wel een paar vragen...

Naar aanleiding van WISKUNDE ONDERWIJS IN PERSPECTIEF heb ik nog wel een paar vragen, inderdaad:

 • Wat zou nu een mooie modelleervraag zijn n.a.v. de transformaties van goniometrische functies. Wat kan je er nu mee in de praktijk? Eb en vloed? Andere periodieke verschijnselen? De baan van de zon? Zou dat niet een mooie afsluiting zijn? Kennis en vaardigheden is mooi... maar wat kan je er nu mee? Wie kent er praktijkvoorbeelden en toepassingen? Zou je deze kennis kunnen gebruiken als uitgangspunt voor een modelleeropdracht in brede zin?
 • Welke interessante problemen zou ik bij probleemaanpak kunnen gebruiken die mooi aansluiten bij de kennis en vaardigheden uit de leerroute transformaties van grafieken? Wat is eigenlijk het hogere doel van die transformaties van grafieken? Welke problemen kan je daarmee aanpakken?
 • Hoe kan je in je programma meer doen aan 21e eeuwse vaardigheden zonder dat de aandacht daarvoor ten koste gaat van de eisen die het wiskundeprogramma stelt. Ik bedoel communiceren is leuk maar op 't eindexamen is dat in het algemeen niet de bedoeling...:-) Of is het bedoeling dat we andere wiskundige vaardigheden gaan onderwijzen? Maar hoe kan dat? Welke basis heb je nodig? Hoe moet je dat zien?
 • Kun je, zolang de eindexameneisen niet veranderen wel een beetje leuk gaan zitten fröbelen? Mijn leerlingen moeten SE's maken en een CENTRAAL EXAMEN doen. Wat klopt er dan niet?
 • Er is (volgens mij) een probleem v.w.b. de didactiek. Als modelleren, problem-solving, zelf-ontdekkend-leren, e.d. zoveel betere manieren van leren zijn waarom moeten dan de leerdoelen ook veranderen? Modelleren bijvoorbeeld is geen doel maar een 'voertuig' om wiskunde te leren. Je zou dan verwachten dat meer leerlingen meer leerdoelen halen. Maar is dat zo? Of is het juist dat de leerdoelen veranderen en dat daarom andere manieren van leren nodig zijn? Maar hoe weet je nu hoe dat precies werkt? Wat was er eigenlijk mis aan het wiskunde-onderwijs van de afgelopen 25 jaar? Zijn die 'verbeteringen' nu wel zo goed geweest?
 • Eerst de basisvaardigheden en dan verder kijken? Of is het en-en? Zou de waarheid in het midden liggen? Of ligt de oplossing op een hoger plan? Zou juist veel diversiteit goed kunnen werken? Dus in- en uitzoomen. Concreet en abstract. Basisvaardigheden combineren met hogere vaardigheden. Is daar onderzoek naar gedaan? Vooral ook met betrekking tot 'afhaken' en 'uitval'? Zouden leerlingen met een neiging tot wiskunde-angst niet meer gebaat zijn met heldere en duidelijke taken? Zijn die hogere vaardigheden niet gewoon het gevolg van gedegen wiskunde-onderwijs? Of is het inmiddels een doel op zich geworden? Wat moeten leerlingen nu eigenlijk precies leren? Communiceren of kwadraatafsplitsen? Ontbinden in factoren of problem-solving? Hoe moet dat dan? Help...:-)
 • Heeft het eigenlijk wel zin om als individueel docent of vakgroep iets te gaan doen wat niet schoolbreed wordt gedragen? Of zou het niet juist een goed idee zijn om verschillende vakken verantwoordelijk te maken voor bepaalde 21e eeuwse vaardigheden? Of moeten juist alle vakken alle vaardigheden doen? Kunnen ze dat dan dat dan wel? Wiskundigen zijn (in het algemeen) goed in problemen maken om die dan vervolgens op te lossen... Andere vaardigheden lijken soms iets lastiger...:-)
 •  ...
Maar ja... Ik ben leraar wiskunde, dus meestal word ik niet echt begrepen, geloof ik. Maar ik vind het nog steeds nogal duidelijk... maar ja... 

zondag 9 oktober 2016

Probleemaanpak

Ik blijf er gemengde gevoelens bij houden. Leerlingen laten stoeien met problemen en dan denken dat ze zonder (basis-)kennis zelf op zoek moeten gaan naar de wiskunde die je nodig hebt en dat zoiets dan gaat werken. Ik denk dat dat echt onzin is.

Nee... ergens klopt er iets niet. Ik begrijp het idee wel, denk ik, maar er is meer nodig om zoiets van de grond te krijgen. De oplossing ligt op een hoger plan. Ik zou er wel iets mee willen doen, maar dat komt later dan maar... misschien.:-)

zaterdag 8 oktober 2016

Eindopdracht WOiP

Ik heb vandaag maar 's bedacht om mijn ontwerpopdracht in te zetten als eindproduct voor WOiP. Volgens mij zit alles er in:
 • Ontwerpen
 • Inzet van ICT
 • Samenwerken
 • 21ste-eeuwse vaardigheden
 • Uitproberen in de klas
 • Delen op Internet
Dat laatste doe ik dan hier. Bij deze! Wat is het?

Transformaties van grafieken deel 1

In de leerroute transformaties van grafieken gaat het om de karakteristieke eigenschappen van standaardfuncties. De kennis en vaardigheden omtrent de eigenschappen van functies en grafieken is belangrijk voor het tekenen van grafieken, herkennen van verbanden, het opstellen van formules en het oplossen van vergelijkingen.

In deze leerroute leer je naast die karakteristieke eigenschappen van standaardfuncties ook hoe je grafieken kunt transformeren en hoe je daarbij formules kunt maken en hoe je aan een formule kan zien welke transformaties op de standaardfunctie zouden kunnen zijn toegepast..

Transformaties van grafieken deel 2 
In deze leerroute gaan we kijken naar goniometrische functies:
 • De eenheidscirkel
 • Hoeken, sinus en cosinus
 • Transformaties
 • Evenwichtslijn, amplitude, periode en verticale verschuiving
 • Een functievoorschrift opstellen
 • Goniometrische vergelijkingen exact oplossen
 • Problemen en oplossingen
Je gaat een aantal opdrachten doen. Dat is deels op papier bij een applet, maar ook deels met DWO, de digitale wiskundeomgeving. Er zijn opdrachten voor je grafische rekenmachine of met een grafiekenprogramma.

Levering
 • Er zijn verschillende manieren om het materiaal te gebruiken. Je kunt de leerroute via Internet bekijken via deze pagina.
 • Je kunt de verschillende pagina's ook gebruiken op de beamer. Kijk op deze pagina voor de projector-mode.
 • Op de iPhone kan je deze pagina gebruiken.
 • Maar gewoon uitdelen op papier kan natuurlijk ook: gebruik transformaties deel 1 voor deel 1 en gebruik transformaties deel 2 voor deel 2...:-)
Het materiaal wordt binnenkort uitgetest. Daarna zal er wel 't een en 't ander worden aangepast.

vrijdag 7 oktober 2016

Plaatjesbewijsdonderdag 29 september 2016

Het lerarenregister

De eerste fase van de herregistratie loopt van 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2022. Leraren houden dan hun scholingsactiviteiten bij op basis van de criteria van de beroepsgroep. Als een leraar aan het einde van deze periode niet voldoet aan de criteria, dan wordt daarvan aantekening gemaakt in het lerarenregister. Deze aantekening zal voor iedereen zichtbaar zijn, maar heeft nog geen consequenties: de betreffende leraar mag dan nog steeds lesgeven.

Daarna volgt tot 1 augustus 2026 de tweede fase van herregistratie. Voor leraren die aan het einde van die periode niet aan de eisen van de beroepsgroep voldoen, betekent de aantekening in het register dat zij niet langer zelfstandig voor de klas mogen staan. Om weer aan de slag te kunnen, moeten deze leraren via het register aantonen dat zij alsnog aan de herregistratiecriteria voldoen.

bron

Wat is dit voor een getal?

q13189img1.gif 
Dat is 213.:-)

dinsdag 27 september 2016

Dooie vogel...